Leasing środków trwałych

Leasing środków trwałych

Analizy dotyczące popularności wybranych form finansowania transakcji w środowisku przedsiębiorców pokazują, iż coraz większym zainteresowaniem na naszym rynku zaczyna się cieszyć leasing. Jeszcze kilka lat temu w Polsce rozwiązanie to było utożsamiane jedynie z leasingiem motoryzacyjnym – z pewnością najbardziej popularnym, a przy okazji również najbardziej kojarzonym. Jednak z roku na rok wyraźnie rośnie świadomość konsumentów względem rzeczy, które można w rzeczywistości leasingować bowiem oprócz leasingu motoryzacyjnego coraz częściej wybierany jest leasing rzeczy dość rzadkich, jak choćby meble do biura, maszynka do kawy czy kserokopiarka. Do pewnego czasu mało kto zdawał sobie sprawę z możliwości wydzierżawienia tak niewielkich z na pierwszy rzut oka przedmiotów a jednak w praktyce nic przecież nie jest na przeszkodzie by tego typu umowy były coraz powszechniejsze. Zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego przedmiotem leasingu może stać się dowolna rzecz materialna nosząca znamiona dobra o charakterze trwałym. Jest to wbrew pozorom raczej dobra definicja, natomiast zakres sprzętów do niej się nadających jest znacznie szerszy niż tych, których pod leasing podciągnąć się nie da. Do grona dóbr nie mogących zostać przedmiotem leasingu można włączyć przede wszystkim różnego rodzaju dobra niematerialne na przykład energia (woda, prąd, gaz), pieniądze czy też papiery wartościowe, jak również prawa majątkowe względem jakiejś rzeczy, dobra osobiste czy wynikające z praw autorskich dobra intelektualne. Dodatkowo leasingować nie wolno również dóbr stanowiących integralną część natury; chodzi tu przede wszystkim o surowce naturalne (ropa, gaz, miedź, węgiel, itp.) jak również zwierzęta w stanie wolnym. Finalną grupę rzeczy wyłączonych z leasingu są dobra o charakterze używek (alkohol, tytoń), których sprzedaż jest ściśle nadzorowana odrębnymi przepisami przez rząd. Leasingiem nie wolno objąć także broni i jej pochodnych. Każdą z tych kwestii ustala dość dokładnie Kodeks Cywilny.

Biorąc pod uwagę charakter wszystkich wymienionych powyżej rzeczy bez problemu można zauważyć, iż zbiór ograniczeń jest ułamkiem spośród całej gamy przedmiotów jakie z powodzeniem mogą stać się przedmiotem umowy cywilnoprawnej, w ramach której jakiś podmiot daje innemu zupełne prawo do użytkowania określonej rzeczy na określony w dokumencie termin. Ogólnodostępność leasingu jak również pozytywne skutki jakie za sobą niesie (w dużym stopniu o charakterze podatkowym) sprawiają, iż alternatywa ta staje się z każdym dniem ciekawszym sposobem opłacania transakcji wśród przedsiębiorców zarówno wchodzących dopiero na rynek i szukających jakiegoś wsparcia finansowego, jak również działających już od wielu lat i próbujących skutecznych metod na ograniczenie wkładu własnego. Dobrą stroną leasingu jest szczególnie fakt, iż sprawdza się doskonale bez względu na wielkość jak również jakość danej inwestycji, której dotyczy. Szeroki wybór przedmiotów, które można wynająć działa tak, że leasing znajdzie zastosowanie tak samo w przypadku ogromnych korporacji chcących wynająć wiele samochodów czy specjalistyczny, niezwykle kosztowny sprzęt jak również w przypadku drobnych przedsiębiorców, którzy pragną wynająć swój nowy lokal pod świadczone usługi czy laptop konieczny przy prowadzeniu szczegółowej, przejrzystej dokumentacji.